Gespreksavonden voor ouders: ‘ADHD en puberteit; hoe ondersteun je je puber met ADHD/ADD?’

Puberteit en ADHD/ADD; als ouder kan je soms flink zoekende zijn; vele goedbedoelde, ouderlijke adviezen worden door de jongeren in de wind geslagen. En hoe meer jij als ouder je best doet, hoe meer een kind zich soms lijkt terug te trekken. ADHD/ADD en puberteit lopen hierin door elkaar; het een lijkt het ander te versterken en andersom. De ouder wil helpen en aansturen, het kind wil los maar voelt ook dat het nog niet alleen kan.

In  de ouder-puberworkshop blijkt steeds weer dat er een grote behoefte bij ouders bestaat aan het uitwisselen met elkaar over diverse onderwerpen die spelen rondom de opvoeding van pubers met ADHD/ADD. In navolging van deze workshops bieden we een reeks van 3 gespreksavonden aan waarin ouders elkaar kunnen ontmoeten over verschillende thema’s die spelen rondom ADHD en puberteit. Het programma voor de avonden vind je hieronder:

  1. ADHD en puberteit; waar loop je tegenaan in het opvoeden van jongeren met ADHD/ADD? Wat is ADHD en wat is puberteit? En wat is de wisselwerking daartussen?
  2. ADHD en concentratieproblemen; concentratieproblemen hebben meestal een dieperliggende oorzaak. Wat werkt wel en wat werkt niet als je ouder je kind wilt ondersteunen?
  3. ADHD en communicatie in het gezin; communicatie tussen ouder en kind kan in de puberteit een flinke uitdaging zijn. ADHD/ADD kan hierin nog eens extra versterkend werken. In deze avond kijken we naar do’s en dont’s. En hoe doen andere ouders dat eigenlijk?

Data,  kosten en locatie: zie agendaLet op! Het aantal plaatsen is beperkt dus opgeven is noodzakelijk. Geef je op door het invullen van het inschrijfformulier.