Moniek Mors

Moniek Mors

Ik ben Moniek Mors: coach, trainer en ADHD-specialist. Na mijn hbo-opleiding Jeugdwelzijnswerk werkte ik in de jeugdhulpverlening, eerst residentieel, later ambulant. In 2001 ben ik gaan werken bij JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling. Daar heb ik me gespecialiseerd in het geven van training en coaching aan jeugdprofessionals.
Tijdens mijn werk kwam ik veel in aanraking met kinderen met ADHD/ADD, en ook met hun ouders, die zichzelf regelmatig herkenden in hun kinderen en niet zelden zelf ook een diagnose kregen. Om mij heen zag ik de problemen die ADHD en ADD veroorzaken; depressie, terugtrekken, verdriet om het niet kunnen waarmaken van ambities, schaamte om het gevoel van tekort schieten. Ook in mijn familie viel de term ADHD en ik werd nieuwsgierig naar hoe ik mijn coachkwaliteiten kon inzetten voor mensen met ADHD en ADD. Gedreven door mijn eigen zoektocht heb ik me als ADHD-coach laten opleiden bij ADHD-centrum Nederland, en heb ik daarnaast dmv verschillende opleidingen ook Systemisch Werken, NLP, Transactionele Analyse en Oplossingsgericht Werken aan mijn gereedschapskist toegevoegd. Van 2014-2016 heb ik als coach voor ADHD-centrum Nederland gewerkt en zo mijn expertise rondom ADHD/ADD verder uitgebouwd en aangescherpt. Sinds 2017 werk ik in onze praktijk met volwassenen en jongvolwassenen die door ADHD/ADD vastlopen in werk, school, studie of persoonlijk leven. Vanuit mijn pedagogische achtergrond ondersteun ik ouders en kinderen in hun zoektocht rondom ADHD/ADD. Cliënten beschrijven mij als een empathisch coach,  een expert op het gebied van ADHD, die luistert, snel analyseert-  en tot de kern komt.

Ik ben als beroepslid aangesloten bij de VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. 

VIV Registratienummer: 1908028
AGB zorgverlenerscode: 90104180. 

Ik werk als therapeut met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Meldcode

Klik hier voor: Klachtenregeling, Reglement geschillencommissie  . 

Opleidingen

 • Gecertificeerd (ADHD)coach (ADHD-centrum Nederland/De eerste verdieping, Delft)
 • Transactionele analyse (Phoenix, Utrecht)
 • Master Transactionele Analyse (Coreal, de Bilt)
 • Systemische Pedagogiek (Bert Hellingerinstituut, Groningen)
 • NLP Practitioner (De Eerste Verdieping, Delft)
 • Pubercoachopleiding (Tea Adema)
 • Polyvagaal theorie in therapie (Deb Dana)
 • PSBK Psychosociale Basiskennis (Civas)
 • Video-interactiebegeleiding VIB 1 en 2 (de Meeuw, Christine Brons, Rotterdam)
 • Gecertificeerd trainer diverse voor- en vroegschoolse educatiemethodieken
 • HBO Jeugdwelzijnswerk (Mater Dei, Den Haag)

Tina Wrede

Ik ben Tina Wrede. In coaching/counseling ga je aan de slag met voor jou heel persoonlijk processen. Basisvoorwaarden om dit te laten slagen zijn voor mij veiligheid, contact en respect. Niet alleen respect voor elkaar, maar ook voor alles wat er is en was. Alles mag er zijn en niets is raar. Daarnaast zijn zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfkennis belangrijke pijlers, want alleen dán sta je zelf aan het roer van je leven!

Bij het begeleiden van mensen mag ik putten uit een rijke eigen levenservaring. Ik ben geboren in Duitsland en ben in 1977 naar Nederland gekomen. Na werkzaam geweest te zijn in de verpleging, heb ik de overstap gemaakt naar de ICT. En het menselijke aspect bleef trekken. Daarom, en mede gevoed door alles wat ik zelf in het leven tegenkwam, heb ik me laten omscholen en ben ik in 2006 mijn eigen coachings- en counselingspraktijk begonnen. Van 2010-2015 heb ik gewerkt als coach en trainer voor De eerste verdieping, ADHD-centrum Nederland en ADHD & Werk. Sinds 2015 begeleid ik studenten die door problemen met ADHD/ADD moeite hebben met (af)studeren. Daarnaast geef ik de training “Studeren met ADHD“ aan diverse Hogescholen.

Ik ben als beroepslid aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, NVTA en Phoenix ethische commissie. Tevens ben ik als therapeut opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, RBCZ, en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht TCZ en de eisen die wetgeving en de inspectie van de gezondheidszorg aan integraal therapeuten stellen. Als docent ben ik geregistreerd in het register van het Post Initieël Beroepsonderwijs, CRKBO.

VIV registratienummer: 1907519A
RBCZ licentienummer: 200388T

Ik werk als therapeut met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Meldcode

Klik hier voor: Klachtenregeling, Reglement geschillencommissie

Opleidingen:

 • NLP Practitioner (NTI-NLP)
 • NLP Master (NTI-NLP)
 • Trainersopleiding (Phoenix, Utrecht)
 • Familie- en Organisatieopstellingen (NTI-NLP)
 • Traumatraining (NTI-NLP)
 • Transactionele Analyse (Phoenix, Utrecht)
 • Professionele Begeleiding (Phoenix, Utrecht)
 • Leiderschap en Contracten (Phoenix, Utrecht)
 • NLP Trainersopleiding (De eerste verdieping, Delft)
 • De Maskermaker (Phoenix, Utrecht)
 • Relaties als spiegel (Phoenix, Utrecht)
 • Masterclass TA (Phoenix, Utrecht)
 • Trainee CTA-counseling (NVTA-EATA)
 • EVC traject toegepaste psychologie