Kosten

De kosten voor individuele coaching/counseling voor particulieren (factuur op naam van de cliënt) bedragen:

 • Intakegesprek € 85,00 duur 1 – 1,5 uur
 • € 85,00 per uur (incl 21% BTW) voor volwassenen, duur 1 uur
 • € 65,00 per uur (incl 21 %BTW) voor kinderen en jongeren tot 25 jaar, duur 1 uur
 • € 65,00 per uur (incl 21 %BTW) voor een oudergesprek, duur 1 -1,5 uur
 • € 85,00 per uur (incl 21 %BTW) voor relatiecoaching, duur 1 -1,5 uur

De kosten voor een traject via de werkgever bedragen:

 • €130,00 per uur (excl 21% BTW). Voor deze trajecten wordt op aanvraag een offerte gemaakt

Indien je een afspraak zonder kosten wilt afzeggen dien je dit 24u van tevoren te doen.
Bij niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande afmelding wordt het voor de afspraak betreffende tarief in rekening gebracht.

Betaling geschiedt met een Tikkie na afloop van het consult. Je ontvangt een rekening per mail.
Zie ook: Algemene voorwaarden

Vergoedingen

ADHD-Praktijk Leiden e.o. is aangesloten bij beroepsvereniging BATC Stichting Belangenassociatie Consument en Therapeut. Hierdoor is het mogelijk dat je ziektekostenverzekering de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. De kosten vallen onder alternatieve geneeswijzen. Check hiervoor je polis.
ADHD Praktijk Leiden e.o. heeft een AGB Praktijkcode.

Moniek Mors is aangesloten bij de BATC.
Tina Wrede is aangesloten bij de ViV en RBCZ.

Voordelen
Geen vergoeding vanuit de basisverzekering beschouw je misschien als een nadeel. Er zijn echter ook belangrijke voordelen.

 • De coaching counseling die wij bieden is van kortdurend van aard. Je zult je snel beter gaan voelen.
 • Je hebt zelf de keuzevrijheid om een therapeut te kiezen waar je een klik mee hebt en waar jij je goed bij voelt.
 • Geen lange wachttijden.
 • Geen eigen risico.
 • Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Er wordt niets gemeld bij de zorgverzekeraar en je privacy blijft gewaarborgd.
 • Een persoonlijke benadering en meer aandacht voor jou als persoon waardoor jij je prettiger zal voelen.

Klachten:

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen weergegeven in een stroomschema en hier beschreven:

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging van je behandelaar en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging van je behandelaar. Gegevens voor beroepsvereniging van Tina Wrede en Moniek Mors zie hieronder.
 3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Contact met beroepsvereniging van:

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, wij willen dat je weet dat dit niet onze intentie is. Mocht je feedback voor een van ons hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan vernemen wij dat graag van je.