Visie

ADHD/ADD als ‘aanleg en ingesleten patronen’ in je brein die te veranderen zijn.

Wij zien ADHD/ADD als een stuk ‘aanleg’ in je brein, waardoor je vaak sneller denkt en gevoeliger bent. Door die combinatie worden je eigenschappen als het ware versterkt; mensen met ADHD/ADD die bijvoorbeeld introvert zijn, zullen nog sneller geneigd zijn zich terug te trekken. Mensen voor wie de waarde ‘eerlijkheid’ van belang is, zullen door hun snelle denken en gevoeligheid nog eerder van zich laten horen in oneerlijke situaties.

Het feit dat je anders bent dan je omgeving zorgt voor zogenoemde ‘gevolgschade’. Als gevolg van je ADHD/ADD kan je bijvoorbeeld last hebben van faalangst, weinig zelfvertrouwen, onderpresteren en depressie. Vaak heb je overlevingsmechanismen ontwikkeld. Die helpen je op de korte termijn, maar op de langere termijn kunnen ze je flink in de weg zitten. Veelal zijn het ingeslepen patronen. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat mensen hun hersenen kunnen trainen, om zo ingesleten patronen te veranderen. In onze ADHD Praktijk is dat een belangrijk uitgangspunt.

Werkwijze

We werken niet vanuit het stereotype beeld van ADHD/ADD, maar we kijken met jou waarin je vastloopt en wat voor jou werkt om weer verder te kunnen. We kijken naar de hele persoon en niet alleen naar ADHD/ADD als defect dat gerepareerd moet worden; wat zijn je kwaliteiten en valkuilen, je ervaringen uit het verleden, je wensen en doelen? Wat werkt bij jou wel en wat niet?  Door op  een diepere laag aan de slag te gaan met ADHD/ADD is de kans groter dat de verandering blijvend is.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van denken en voelen, praten en oefenen. Op deze manier stimuleer je de samenwerking tussen de verschillende breindelen. We werken met technieken vanuit systemisch werk, transactionele analyse, NLP en oplossingsgericht werken. Onze ervaring is dat dit goed werkt bij mensen met ADHD/ADD, en dat het de symptomen snel vermindert.
Jij bent degene die bepaalt waarmee je aan de slag gaat. Wij geven je daarbij graag een zetje in de goede richting. Verandering is spannend, en de werkelijke groei bevindt zich in het grensgebied van je comfortzone!

Door middel van 1-op 1- coaching/counseling, gerichte trainingen en workshops leer je omgaan met je ADHD/ADD en dit als kracht in te zetten.  Kijk hiervoor bij aanbod.

Maatwerk, snel resultaat en continue monitoring van voortgang

Mensen met ADHD/ADD verschillen net zo van elkaar als mensen die het niet hebben. Er is dan ook niet één oplossing die voor iedereen werkt. Daarom is onze aanpak altijd maatwerk: wat voor de één werkt en prettig is, werkt niet per definitie voor de ander. We gaan dan ook voor maatwerk, waarbij altijd geldt: ‘we gaan niet voor ‘zoals het hoort’, maar voor ‘wat werkt voor jou!’.

De coachings- en counselingstrajecten zijn meestal van kortdurende aard. Na twee tot drie consulten zijn de eerste resultaten meestal al voelbaar en zichtbaar. Dan hebben we een korte evaluatie, om te kijken of je bij ons op het goede pad zit. Je bepaalt helemaal zelf of en zo ja hoe je verder wilt.

Het benodigde aantal consulten is wisselend en afhankelijk van de problematiek en de voortgang die je als cliënt maakt. Gemiddeld zijn 5 – 10 sessies meestal voldoende.

Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Dit ter wederzijdse kennismaking en ter inventarisering van de klachten. Een intakegesprek verplicht je nog nergens toe. Tijdens het intakegesprek krijg je informatie en bepalen we het vervolgtraject. We maken dan een afspraak voor een volgend consult. Dit kan meestal op korte termijn.

Wij werken op basis van een verklaring van informed consent . Dat betekent dat we na het intakegesprek samen een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten betreffende de coaching/therapie. Deze procedure vloeit voort uit recente nieuwe wetgeving.

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van toepassing binnen de gehele gezondheidszorg. In het kader van deze wet is het melden van geweld of mishandeling geen verplichting maar een recht. Als zorgverlener zijn wij echter wel verplicht om (bij vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling volgens een aantal wettelijk vastgestelde stappen te handelen (procedure meldcodes).